Vi är ett företag med engagerad personal som arbetar med olika entreprenadformer.

Våra tjänster:

 • Mur & Puts
  • Puts system på mineralull & cellplast
  • Puts på tegel och block stommar
  • Kakel och klinkers
 • Tegel
  • Tegelrenoveringar
  • Rivning av tunnputsfasader, samt ersättning med beprövade putssystem
  • Invändiga renoveringar av puts och tegelstommar
  • Renoveringar av balkonger, balkar och pelare
 • Betong arbeten
  • Platsgjutna konstruktioner
  • Bottenplattor
  • Grundkonstruktioner
  • Övriga betongarbeten, reparationer
 • Håltagning betong
  • Betongborrning
  • Håltagning i betong, granit, tegel och sten
  • Borrning för ventiler
  • Installations håltagning
 • Betongsågning
  • Sågning i betong, granit, tegel och sten
  • Sågning för nya fönster och dörrar
  • Sågning i golv, väggar och tak